Do słuchania i oglądania

NAGRANIA

Z SYMPOZJUM SEJMOWEGO

 2015

Działalność społeczna sługi Bożego ks. dr. hab. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)
Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ,18 kwietnia 2015 r.

Organizatorzy:
– Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
– Ruch Światło-Życie (Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”)
– Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

NAGRANIA

Z SYMPOZJUM SEJMOWEGO

 2017

Nagrania zostały zarejestrowane podczas sympozjum: Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) – wychowawca wolnych ludzi,
które odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 18 marca 2017r.

Organizatorzy:
– Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
– Ruch Światło-Życie (Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”)
– Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego

DO CZYTANIA

KOMPENDIUM 
NAUKI SPOŁECZNEJ 
KOŚCIOŁA

PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX

2. Dzieło to pokazuje, że nauka społeczna ma również wartość narzędzia ewangelizacji (por. Centesimus annus, 54), ponieważ ukazuje relację osoby ludzkiej i społeczeństwa w świetle Ewangelii. Zasady społecznej nauki Kościoła, które opierają się na prawie naturalnym, zgodnie z wiarą Kościoła, znajdują bowiem potwierdzenie w Ewangelii Chrystusa i czerpią z niej swoją niezaprzeczalną wartość.

Człowiek jest przede wszystkim zaproszony, by w tym świetle odkryć siebie jako byt transcendentny w każdym wymiarze życia, włącznie ze sprawami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. Wiara doprowadza do pełni znaczenie rodziny, która opierając się na małżeństwie pomiędzy mężczyzną i kobietą, tworzy podstawową, żywotną komórkę społeczeństwa; wiara ukazuje również w pełnym świetle godność pracy, która – jako działalność człowieka zmierzająca do jego realizacji – ma pierwszeństwo przed kapitałem i stanowi tytuł do uczestnictwa w owocach, jakie z niej wynikają.

O ŁAD SPOŁECZNY DLA WSPÓLNEGO DOBRA

LIST SPOŁECZNY EPISKOPATU POLSKI

Konferencja Episkopatu Polski, 2019

 W minionych dziesięciu latach Episkopat Polski trzykrotnie zabierał głos w sprawach społecznych w formie dokumentów opracowanych przez jego Radę ds. Społecznych: Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie [2009], W trosce o człowieka i dobro wspólne [2012] oraz Chrześcijański kształt patriotyzmu [2017]. Rocznica ta stanowi okazję do wskazania na aktualność zawartego w nich nauczania Kościoła, do wzbudzenia w ich świetle refleksji nad obecnym stanem polskiego społeczeństwa oraz wezwania do podjęcia wzmożonego wysiłku na rzecz budowania autentycznych relacji międzyludzkich w uporządkowanej zgodzie (tranquillitas ordinis). Zachęcają nas do tego słowa papieża Franciszka: „nawrócenie chrześcijańskie wymaga, abyśmy rozważyli ponownie w pierwszym rzędzie to, co dotyczy ładu społecznego i realizacji dobra wspólnego” (EG, nr 182).